mrolympia

Physics, fitness, Muscular physics, and Bodybuilding   News information pictures and reports related to it all on this site

mrolympia

Physics, fitness, Muscular physics, and Bodybuilding   News information pictures and reports related to it all on this site

فیزیک ، فیتنس ، ماسکولار فیزیک ، بدنسازی و پرورش اندام ، اخبار اطلاعات تصاویر و گزارشهای مربوط به ان همه در این سایت
Physics, fitness, Muscular physics, and Bodybuilding News information pictures and reports related to it all on this site

Pourali Fard participates in the national squad for Mongolia  The chairman of the Federationfor Bodybuilding and Bodybuilding has spoken about the importance of their work in the national championship of the Asian Mongolian competition yesterday. Bodybuilding and bodybuilding federation members, selected members of the club bodybuilding, classical wind and physics championship championships held a long time ago in Shiraz, were invited by the Technical Committee of the Federation for Bodybuilding and Bodybuilding to join the national teams yesterday. The seat of the federation has come and the relevant documents have been delivered to the officials themselves. Nasserpour Ali Fard participated in the national championship in Asian competitions in Mongolia, saying: "You represent the Islamic Iran and you will be a great hero of this field. You need to prove that there is a lot of efforts in Mongolia that are worthy representatives for our beloved Iran and the great bodybuilding community." And you are The Expeditionary Nationals, having handed over their documents to the relevant authorities yesterday, ordered all news about national teams to be followed through the federation's website

پورعلی فرد در جمع ملی پوشان اعزامی به رقابت های مغولستان

 رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز گذشته در جمع ملی پوشان اعزامی به رقابت های آسیایی مغولستان از اهمیت بالای کار آنها گفت.
به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نفرات منتخب رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاه های کشور که چندی پیش در شیراز برگزار شد، با دعوت کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت عضویت در تیم های ملی روز گذشته به محل فدراسیون آمده و مدارک خود راب ه مسئولان مربوطه تحویل داده اند.
ناصرپورعلی فرد در جمع ملی پوشان اعزامی به رقابت های آسیایی مغولستان گفت: شما نماینده ایران اسلامی و خیل عظیمی از قهرمانان این رشته هستید که باید تلاش بسیار و با قهرمانی در مغولستان ثابت کنید که نمایندگان شایسته ای برای کشور عزیزمان ایران و جامعه بزرگ پرورش اندام بوده و هستید.
ملی پوشان اعزامی روز گذشته ضمن تحویل مدارک خود به مسئولان مربوطه مقرر شد تمامی اخبار مربوط به تیم های ملی را از طریق سایت فدراسیون دنبال کنند.

Pourali Fard参加蒙古国家队阵营健美联合会主席昨天在亚洲蒙古国比赛的全国冠军赛上谈到了他们的工作重要性。很久以前在设拉子举行的俱乐部健美运动员,古典风和体育冠军锦标赛的健身和健美联盟成员,受到健美和健美联盟技术委员会的邀请,昨天参加了国家队。联合会的席位已经到位,相关文件已交给官员。 Nasserpour Ali Fard参加了蒙古在亚洲比赛中的全国冠军,他说:“你代表伊斯兰教的伊朗,你将成为这个领域的伟大英雄,你需要证明在蒙古有很多值得代表的努力为我们敬爱的伊朗和伟大的健身社区。“而你是远征国民,昨天已将他们的文件交给有关部门,通过联邦网站订购了关于国家队的所有新闻

Pourali Fard cānjiā ménggǔ guójiā duì zhènyíng jiànměi liánhé huì zhǔxí zuótiān zài yàzhōu ménggǔ guó bǐsài de quánguó guànjūnsài shàng tán dàole tāmen de gōngzuò zhòngyào xìng. Hěnjiǔ yǐqián zài shè lā zǐ jǔxíng de jùlèbù jiànměi yùndòngyuán, gǔdiǎn fēng hé tǐyù guànjūn jǐnbiāosài de jiànshēn hé jiànměi liánméng chéngyuán, shòudào jiànměi hé jiànměi liánméng jìshù wěiyuánhuì de yāoqǐng, zuótiān cānjiāle guójiā duì. Liánhé huì de xíwèi yǐjīng dàowèi, xiāngguān wénjiàn yǐ jiāo gěi guānyuán. Nasserpour Ali Fard cānjiāle ménggǔ zài yàzhōu bǐsài zhōng de quánguó guànjūn, tā shuō:“Nǐ dàibiǎo yīsīlán jiào de yīlǎng, nǐ jiāng chéngwéi zhège lǐngyù de wěidà yīngxióng, nǐ xūyào zhèngmíng zài ménggǔ yǒu hěnduō zhídé dàibiǎo de nǔlì wèi wǒmen jìng'ài de yīlǎng hé wěidà de jiànshēn shèqū.“Ér nǐ shì yuǎnzhēng guómín, zuótiān yǐ jiāng tāmen de wénjiàn jiāo gěi yǒuguān bùmén, tōngguò liánbāng wǎngzhàn dìnggòule guānyú guójiā duì de suǒyǒu xīnwén.

ourali Fard neemt deel aan de nationale ploeg voor Mongolië De voorzitter van de Federatie voor Bodybuilding en Bodybuilding heeft gisteren gesproken over het belang van hun werk in het nationale kampioenschap van de Aziatische Mongoolse competitie. Bodybuilding en bodybuilding federatie leden, geselecteerde leden van de club bodybuilding, klassieke kampioenschappen wind en fysica gehouden een lange tijd geleden in Shiraz, werden uitgenodigd door het technisch comité van de Federatie voor Bodybuilding en Bodybuilding om gisteren deel te nemen aan de nationale teams. De zetel van de federatie is aangebroken en de relevante documenten zijn aan de functionarissen zelf geleverd. Nasserpour Ali Fard nam deel aan het nationale kampioenschap in Aziatische competities in Mongolië en zei: "U vertegenwoordigt het islamitische Iran en u zult een grote held van dit gebied zijn .U moet bewijzen dat er in Mongolië veel inspanningen zijn die waardige vertegenwoordigers zijn voor ons geliefde Iran en de grote bodybuilding community. " En jij bent de expeditionaire onderdanen, nadat ze gisteren hun documenten hadden overhandigd aan de relevante autoriteiten, bestelde alle nieuws over nationale teams die moesten worden opgevolgd via de website van de federatie

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی